پیام مدیریت : امام باقر سلام الله عليه : أعوذُ بِكَ مِن أن أظلِمَ أو اُظلَمَ، وأعوذُ بِكَ مِن صَفقَةٍ خاسِرَةٍ، ويَمينٍ كاذِبَةٍ؛ ::

سوابق تحصیلی

                                        

                                                دکتری


رشته تحصیلی : علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت

 
عنوان رساله : بررسی متابولیسم سیانید و ارتباط آن با بیوسنتز اتیلن جهت انبارداری مطلوب ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد

استادان راهنما : دکتر یونس مستوفی - دکتر مصطفی مصطفوی

استادان مشاور : دکتر احمد خلیقی - دکتر علیرضا طلایی 
   
                                    کارشناسی ارشد


رشته تحصیلی : علوم باغبانی
عنوان پایان نامه : بررسی دلایل ترک خوردگی میوه گیلاس و اثر محلول پاشی غلظت های مختلف کلرور کلسیم بر این عارضه

استاد راهنما : دکتر مصطفی مصطفوی

استادان مشاور : دکتر احمد خلیقی - دکتر علی اصغر زینالو

 

                                        کارشناسی


رشته تحصیلی : علوم باغبانی

 
عنوان پروژه : مطالعه نابسامانی های تنفیارکی ( فیزیولوژیکی ) میوه سیب

استاد راهنما : خانم دکتر معظم حسن پور 
 


گالری عکـس