پیام مدیریت : امام باقر سلام الله عليه : أعوذُ بِكَ مِن أن أظلِمَ أو اُظلَمَ، وأعوذُ بِكَ مِن صَفقَةٍ خاسِرَةٍ، ويَمينٍ كاذِبَةٍ؛ ::

عناوین درسی تدریس شده

 

کارشناسی ارشد:

 

1- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت پبشرفته

 

2- فیزیولوژی درختان میوه معتدله

 

3- میوه کاری در مناطق معتدله تکمیلی

 

4- خشک میوه تکمیلی

 

کارشناسی:

 

1-- فیزیولوژی گیاهی

 
2 - فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

 

3 - میوه کاری در مناطق معتدله

4 - میوه های ریز


گالری عکـس